SCS Training & Consultancy B.V.

SCS Training & Consultancy BV is een aan Special Cargo Services BV gelieerd bedrijf, gespecialiseerd in advisering en opleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en de beveiliging van luchtvracht. In het kader van de verplichte opleidingen voor gevaarlijke stoffen en de beveiliging burgerluchtvaart verzorgt SCS Training & Consultancy diverse cursussen.

SCS Training & Consultancy B.V.
Koolhovenlaan 100
1119 NH Schiphol-Rijk
Nederland

Phone: +31 (0)85 7920585

Email: Hans van der Maat [hans@specialcargo.nl]

Special Cargo Training and Consultancy | IB-Vision Internet Solutions