Available courses
* Dangerous Goods by Air - Offshore helicopter operationsMore information
* Dangerous Goods by Air - Offshore helicopter operationsMore information
* Transporte Aéreo de Mercadorias Perigosas - Operações Offshore de HelicópteroMore information
* Transporte Aéreo de Mercadorias Perigosas - Operações Offshore de HelicópteroMore information
*Bewustwording Vervoer Gevaarlijke Stoffen met Offshore Support SchepenMore information
*Bewustwording Vervoer Gevaarlijke Stoffen met Offshore Support Schepen.More information

Vervoer Gevaarlijke Stoffen in de offshore industrie


Introductie

Op 1 januari 2010 treed de nieuwe IMDG code (Amdt. 34-2008) waarin de regels voor het zeevervoer van gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in werking.

Een van de wijzigingen in de code is de verplichting dat walpersoneel (waaronder ook moet worden begrepen personeel dat zich aan boord van offshore locatie bevindt) een opleiding moet volgen die in overeenstemming is met hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen. Tot 31 december 2009 is deze opleiding een aanbeveling.

Het betreft hier onder meer de opleiding van personeel dat: betrokken is bij:

 • het verpakken van gevaarlijke stoffen
 • het merken en etiketteren van verpakkingen
 • het beladen van containers
 • het laden en lossen van schepen.

In navolging van de al bestaande Internet training “Dangerous Goods by Air” voor helikopter handling crew heeft SCS Training & Consultancy een bewustwordingscursus ontwikkeld die via het Internet online kan worden gevolgd.

De cursus is specifiek ontwikkeld voor de doelgroep en richt zich op het vervoer van gevaarlijke stoffen met offshore supply schepen. De lay-out en inhoud van de cursus (afbeeldingen, voorbeelden) is gebaseerd op offshore operaties waardoor een en ander goed herkenbaar is voor de deelnemers.

Doelstellingen

Na het volgen van deze cursus wordt de deelnemer geacht:

 • op de hoogte te zijn van de principes van de regelgeving;
 • te weten wat gevaarlijke stoffen zijn en hoe ze te herkennen;
 • op de hoogte te zijn van de basisvoorschriften van indeling, verpakking, etikettering en documentatie en 
 • in het bijzonder de voorschriften te kunnen toepassen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met offshore supply schepen..

Inhoud van de cursus

Zoals vereist in Hoofdstuk 1.3 van de IMDG code omvat deze cursus de volgende onderdelen:

 • Algemene bewustwording;
 • Functie specifieke opleiding (bijvoorbeeld het etiketteren van containers)
 • Veiligheidstraining.

Deze onderdelen zijn samengevat in 13 modules. Daarnaast worden in module 14 enkele belangrijke regels voor het wegvervoer van- en naar zeehaven behandeld.

Module 

 Onderwerp

Doel en opzet van de cursus 

2

Inleiding 

3

Introductie tot gevaarlijke stoffen 

4

Classificatie van gevaarlijke goederen 

5

Lijst van gevaarlijke stoffen 

6

Verpakkingen, IBC's en tankcontainers  

7

Testeisen voor verpakkingen en tank 

8

Merken en etiketteren  

9

Documentatie 

10

Stuwage 

11

Segregatie 

12

Belading van containers  

13

Noodmaatregelen 

14

Wegvervoer van- en naar zeehavens 

De training op elk willekeurig moment tijdelijk onderbroken worden. Zo kan de deelnemer zelf het tempo bepalen waarin hij of zij de cursus volgt. Bij het opnieuw opstarten zal de cursus verder gaan op de plaats waar men gestopt is.

Toetsing en Certificering

Iedere module wordt afgesloten met een korte test, waarin de kennis van de cursist wordt getoetst. Om een module met voldoende resultaat af te sluiten, moeten minimaal 3 van de 5 vragen goed beantwoord worden.

Kandidaten die de cursus met voldoende resultaat (60% of meer) afronden ontvangen een certificaat dat 2 jaar geldig is.

Beschikbare talen

Deze training is beschikbaar in de Nederlandse taal. Een Engelstalige versie zal begin november 2009 worden geïntroduceerd.

Informatie en kosten

Voor nadere informatie en kosten voor deze trainingkunt u contact opnemen met:

SCS Training & Consultancy BV

 
Hans van der Maat

Telefoon direct: 06 - 2279 6318

Telefoon algemeen: 020-655 6262

E-mail: hans@specialcargo.nl


 

 

*Transport of Dangerous Goods on Offshore Support VesselsMore information
*Transport of Dangerous Goods on Offshore Support Vessels*More information
*Transporte de Mercadorias Perigosas em Embarcações de Apoio OffshoreMore information
+Transport of dangerous goods on Offshore Support VesselsMore information
- Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen -More information
-Transport of Dangerous Goods on Offshore Support Vessels-More information
Bewustwording Vervoer Gevaarlijke Stoffen met Offshore Support SchepenMore information
Dangerous Goods by Air - Offshore helicopter operationsMore information
Dangerous Goods by Air - Offshore helicopter operationsMore information
ICAO/IATA - Dangerous Goods Training for Security staffMore information
ICAO/IATA - Security Training Gevaarlijke Stoffen - Passagiers & BemanningsledenMore information
Luchtvervoer Gevaarlijke StoffenMore information
Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen - Categorie 4, 5, 7, 8 en 10More information
Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen - Categorie 8More information
Luchtvervoer Lithium BatterijenMore information
Martinair Bewustwording Gevaarlijke StoffenMore information
Martinair Dangerous Goods AwarenessMore information
Transport of Dangerous Goods on Offshore Support VesselsMore information
Transport of Dangerous Goods on Offshore Support Vessels.More information
Transporte Aéreo de Mercadorias Perigosas - Operações Offshore de HelicópteroMore information
Transporte de Mercadorias Perigosas em Embarcações de Apoio OffshoreMore information
Transporte de Mercadorias Perigosas em Embarcações de Apoio Offshore.More information
Vervoer Gevaarlijke Stoffen in de Offshore IndustrieMore information
Vervoer Gevaarlijke Stoffen in de Offshore IndustrieMore information
Vervoer gevaarlijke stoffen in de Offshore IndustrieMore information
Special Cargo Training and Consultancy | IB-Vision Internet Solutions