Available courses
Bewustwording Vervoer Gevaarlijke Stoffen met Offshore Support SchepenMore information

Bewustwording Vervoer Gevaarlijke Stoffen met Offshore Support Schepen

Vervoer Gevaarlijke Stoffen in de offshore industrie


Introductie

Sinds 1 januari 2010 kent de IMDG code de verplichting dat walpersoneel (waaronder ook moet worden begrepen personeel dat zich aan boord van offshore locatie bevindt) een opleiding moet volgen die in overeenstemming is met hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het betreft hier onder meer de opleiding van personeel dat: betrokken is bij:

 • het verpakken van gevaarlijke stoffen
 • het merken en etiketteren van verpakkingen
 • het beladen van containers
 • het laden en lossen van schepen.

In navolging van de al bestaande Internet training “Dangerous Goods by Air” voor helikopter handling crew heeft SCS Training & Consultancy een bewustwordingscursus ontwikkeld die via het Internet online kan worden gevolgd.

De cursus is specifiek ontwikkeld voor de doelgroep en richt zich op het vervoer van gevaarlijke stoffen met offshore supply schepen. De lay-out en inhoud van de cursus (afbeeldingen, voorbeelden) is gebaseerd op offshore operaties waardoor een en ander goed herkenbaar is voor de deelnemers.

Doelstellingen

Na het volgen van deze cursus wordt de deelnemer geacht:

 • op de hoogte te zijn van de principes van de regelgeving;
 • te weten wat gevaarlijke stoffen zijn en hoe ze te herkennen;
 • op de hoogte te zijn van de basisvoorschriften van indeling, verpakking, etikettering en documentatie en 
 • in het bijzonder de voorschriften te kunnen toepassen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met offshore supply schepen..

Inhoud van de cursus

Zoals vereist in Hoofdstuk 1.3 van de IMDG code omvat deze cursus de volgende onderdelen:

 • Algemene bewustwording;
 • Functie specifieke opleiding (bijvoorbeeld het etiketteren van containers)
 • Veiligheidstraining.

Deze onderdelen zijn samengevat in 13 modules. Daarnaast worden in module 14 enkele belangrijke regels voor het wegvervoer van- en naar zeehaven behandeld.

Module 

 Onderwerp

Doel en opzet van de cursus 

2

Inleiding 

3

Introductie tot gevaarlijke stoffen 

4

Classificatie van gevaarlijke goederen 

5

Lijst van gevaarlijke stoffen 

6

Verpakkingen, IBC's en tankcontainers  

7

Testeisen voor verpakkingen en tank 

8

Merken en etiketteren  

9

Documentatie 

10

Stuwage 

11

Segregatie 

12

Belading van containers  

13

Noodmaatregelen 

14

Wegvervoer van- en naar zeehavens 

De training op elk willekeurig moment tijdelijk onderbroken worden. Zo kan de deelnemer zelf het tempo bepalen waarin hij of zij de cursus volgt. Bij het opnieuw opstarten zal de cursus verder gaan op de plaats waar men gestopt is.

Toetsing en Certificering

Iedere module wordt afgesloten met een korte test, waarin de kennis van de cursist wordt getoetst. Om een module met voldoende resultaat af te sluiten, moeten minimaal 3 van de 5 vragen goed beantwoord worden.

Kandidaten die de cursus met voldoende resultaat (60% of meer) afronden ontvangen een certificaat dat 2 jaar geldig is.

Beschikbare talen

Deze training is beschikbaar in de Nederlandse, Engelse en Portugese taal.Informatie en kosten

Voor nadere informatie en kosten voor deze training kunt u contact opnemen met:

SCS Training & Consultancy BV

Telefoon: 085-792 0585

E-mail: elearning@specialcargo.nl

 

Dangerous Goods by Air - Offshore Helicopter OperationsMore information
Transport of Dangerous Goods on Offshore Support VesselsMore information
Transporte Aéreo de Mercadorias Perigosas - Operações Offshore de HelicópteroMore information
Transporte de Mercadorias Perigosas em Embarcações de Apoio OffshoreMore information